Isibopho Senkampani

Kubasebenzi

Ukuhlinzeka ngendawo yokusebenza enhle kanye nethuba lokufunda impilo yonke.Siyabahlonipha bonke abasebenzi bethu njengelungu lomndeni futhi sithemba ukuthi bangakwazi ukuhlala enkampanini yethu kuze kube yilapho sebethatha umhlalaphansi.E-Xinzi Rain, sinaka kakhulu abasebenzi bethu okungasenza sibe namandla kakhulu, futhi siyahlonipha, siyabazisa futhi siyabekezelelana.Kungale ndlela kuphela, singakwazi ukufeza umgomo wethu oyingqayizivele, sithole ukunakwa okwengeziwe kumakhasimende ethu okwenza ukukhula kwenkampani kube ngcono.

Ukuze Social

Ngaso sonke isikhathi thwala umthwalo wemfanelo ofanayo wokunaka kakhulu umphakathi.Ukubamba iqhaza okugcwele ekulweni nobubha.Ukuze kuthuthukiswe umphakathi kanye nebhizinisi ngokwalo, kufanele sinake kakhulu ukuqeda ubumpofu futhi sithwale kangcono umthwalo wokuqeda ubumpofu.